Правила внутреннего трудового распорядка

Правила внутреннего трудового распорядка

развернуть

ЗАЦВЕРДЖАНА

загад дырэктара

дзяржаўнай

установы адукацыі

“Голацкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа “

02.09.2022 № 316

 

 

ПРАВІЛЫ

ўнутранага працоўнага распарадку

для работнікаў дзяржаўнай

ўстановы адукацыі

“Голацкі навучальна-педагагічны комплекс

дзіцячы сад-сярэдняя школа”

 

І. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на работу як найбольш годны спосаб самасцвярджэння чалавека, гэта значыць права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, здольнасцямі, адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы.
 2. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку дзяржаўнай установы адукацыі “Голацкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” (далей -ПВТР) - лакальны нарматыўны прававы акт, які рэгулюе ў адпаведнасці з Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства аб працы працоўны распарадак у наймальніка, у тым ліку парадак прыёму і звальнення работнікаў, асноўныя абавязкі бакоў працоўнага дагавора, рэжым працоўнага часу і часу адпачынку, якія прымяняюцца да работнікаў, віды заахвочванняў за працу і меры дысцыплінарнага спагнання.
 3. Сапраўдныя Правілы ўнутранага працоўнага распарадку накіраваны на стварэнне ўмоў, якія спрыяюць умацаванню працоўнай дысцыпліны, эфектыўнай працы, рацыянальным выкарыстанні працоўнага часу
 4. Наймальнік можа і павінен патрабаваць, а работнікі абавязаны выконваць работу, абумоўленую працоўным дагаворам (кантрактам), з падначаленнем унутранаму працоўнаму распарадку.
 5. Зацверджаныя правілы ўнутранага працоўнага распарадку абавязковы як для работнікаў, так і для наймальніка.
 6. Ад імя наймальніка яго правы і абавязкі ажыццяўляюць упаўнаважаныя службовыя асобы – намеснікі дырэктара, пры ўзгадненні з дырэктарам установы адукацыі.
 7. У выпадку змены заканадаўства, у сувязі з абгрунтаванымі вытворча-арганізацыйнымі прычынамі, а таксама з мэтай удасканалення лакальнага рэгулявання працоўных праваадносін наймальнік мае права ўносіць у сапраўдныя ПВТР змяненні і дапаўненні. Змяненні і дапаўненні ў ПВТР уносяцца загадам наймальніка. Паводле Пастановы наймальніка сапраўдныя ПВТР могуць быць выдадзеныя ў новай рэдакцыі. Сапраўдныя ПВТР спыняюць сваё дзеянне ў выпадку прыняцця новых ПВТР і павінны захоўвацца ва ўстанове адукацыі пасля прыняцця новай рэдакцыі на працягу 1 года.
 8. ПВТР размяшчаюцца ў даступным для агляду работнікам месцы на стэндзе ў настаўніцкай. Арыгінал ПВТР захоўваецца ў наймальніка. Электронная версія ПВТР размяшчаецца на сайце Голацкага дзіцячага сада-сярэдняй школы (далей-школа)
 9. З сапраўднымі ПВТР павінны быць азнаёмленыя ўсе работнікі пад подпіс.

ІІ. ПАРАДАК ПРЫЁМУ, ПЕРАВОДУ І ЗВАЛЬНЕННЯ РАБОТНІКАЎ

 1. Работнікі рэалізуюць сваё права на работу шляхам заключэння працоўнага дагавора (кантракта) аб рабоце ў дадзенай установе адукацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб працы.
 2. Прыём на работу, перавод і звальненне з работы настаўнікаў, іншых спецыялістаў, служачых, рабочых, тэхнічнага персаналу ўстановы адукацыі ажыццяўляецца кіраўніком.
 3. Для заключэння працоўнага дагавора (кантракту) кіраўнік абавязаны запатрабаваць, а грамадзянін-прад’явіць кіраўніку:

12.1. Пашпарт, дакументы вайсковага ўліку (для ваеннаабавязаных і асоб, якія падлягаюць прызыву на вайсковую службу);

12.2. Працоўную кніжку, аформленую ва ўстаноўленым парадку, за выключэннем работніка ўпершыню паступаючага на работу і сумяшчальнікаў;

12.3. Дыплом ці іншы дакумент аб адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, які пацвярджае наяўнасць права на выкананне дадзенай работы, копіі якіх завяраюцца кіраўніком і захоўваюцца ў асабістай справе работніка;

12.4. Страхавое пасведчанне, медыцынскае заключэнне аб стане здароўя, характарыстыку, даведку № 7 з папярэдняга месца працы, даведку аб наяўнасці карт-рахунку ААТ “Беларусбанк”;

12.5. Маладыя спецыялісты-выпускнікі ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай, сярэдня-спецыяльнай і вышэйшай адукацыі прымаюцца на работу выключна пры наяўнасці накіравання на работу або даведкі аб самастойным працаўладкаванні адпаведнай установы адукацыі.

12.6. Запатрабаваць характарыстыку-афіцыйны дакумент, які адлюстроўвае прафесійныя, дзелавыя і маральныя якасці работніка, звесткі аб прыцягненні да дысцыплінарнай і іншай адказнасці, стаўленне да дзяржаўных і грамадскіх інстытутах, іншую інфармацыю, падрыхтаваны па форме, устаноўленай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

 1. Прыём на працу без вышэйзгаданых дакументаў не дапускаецца.
 2. Работнік мае права даць кіраўніку рэкамендацыйны ліст і іншыя дакументы, якія характарызуюць яго працу.
 3. Пры прыёме работніка на работу кіраўнік абавязаны:

15.1. Патрабаваць ад работніка дакументы, неабходныя для заключэння працоўнага дагавора (кантракта) ў адпаведнасці з заканадаўствам;

15.2. Азнаёміць работніка з даручанай работай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць яго правы і абавязкі згодна з службовай інструкцыі пад роспіс;

15.3. Азнаёміць работніка са Статутам, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, калектыўным дагаворам пад роспіс;

15.4. Правесці ўводны інструктаж па ахове працы з афармленнем яго ў журнале ўстаноўленага ўзору;

15.5. Аформіць заключэнне працоўнага дагавора (кантракту) загадам і абвясціць яго работніку пад роспіс.

 1. Працоўны дагавор заключаецца ў пісьмовай форме, складаецца ў двух экземплярах і падпісваецца бакамі. Адзін экзэмпляр перадаецца работніку, другі захоўваецца ў кіраўніка.
 2. Працоўны дагавор па пагадненні бакоў можа быць заключаны з умовай папярэдняга выпрабавання. Тэрмін папярэдняга выпрабавання не павінен перавышаць трох месяцаў.
 3. Пачаткам дзеяння працоўнага дагавора з’яўляецца дзень пачатку працы, вызначаны кіраўніком і работнікам, Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь.
 4. У выпадку вытворчай неабходнасці кіраўнік мае права перавесці работніка на неабумоўленую працоўнай дамовай работу ( па іншай прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасады), а таксама на работу да іншага наймальніка. Часовы перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ажыццяўляецца без згоды работніка на тэрмін да аднаго месяца. Па пагадненні бакоў тэрмін такога пераводу можа быць павялічаны. Пры часовым пераводзе ў сувязі з вытворчай неабходнасцю аплата работы ажыццяўляецца па выконваемай рабоце, але не ніжэй сярэдняга заробку па ранейшай працы.
 1. Спыненне працоўнага дагавора можа мець месца па падставах, прадугледжаных артыкуламі 35, 37, 40, 41, 42 і інш. Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
 2. Скасаванне працоўнай дамовы па ініцыяцыве наймальніка па пунктах 1 (акрамя ліквідацыі арганізацыі) 3,4,5, артыкула 42, па пункце 3 артыкула 47 ТК РБ падпункта 3.5 пункта 3 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15.12.2014 № 5 “Аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацый” (далей-Дэкрэт № 5) вырабляецца з папярэдняй згоды прафкама; па пункце 1 артыкула 47 ТК РБ з папярэдняй згоды вышэйстаячага прафсаюзнага органа; датэрміновае скасаванне кантракта па дадатковых падставах, прадугледжаных падпунктам 2.10 пункта 2 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.1999 № 29 (далей Дэкрэт – № 29) пасля папярэдняга, не пазней, чым за два тыдні, пісьмовага паведамлення Прафкама.
 3. Мінімальны тэрмін дзеяння кантракту 1 год, максімальны - 5 гадоў.
 4. Кантракт з’яўляецца падставай для выдання кіраўніком загаду аб прыёме на працу.
 5. Заключэнне, змяненне, спыненне працоўнага дагавора (кантракта) афармляецца загадам і аб'яўляецца работніку пад роспіс.
 6. У дзень звальнення кіраўнік абавязаны выдаць работніку працоўную кніжку і правесці з ім канчатковы разлік.
 7. На кожнага работніка ўстановы адукацыі вядзецца асабістая справа, якая змяшчае: асабісты лісток па ўліку кадраў, аформлены па ўстаноўленай форме; аўтабіяграфію, копіі дакументаў, указаных у п. 10 - 10.5. Сапраўдных Правілаў, копіі загадаў аб прыёме на работу, перасоўваннях па службе, заахвочваннях, спагнаннях, выпіскі з пратаколаў пасяджэння атэстацыйнай камісіі і інш.
 8. Пасля звальнення работніка яго асабістая справа перадаецца ў архіў.

ІІІ. АСНОЎНЫЯ АБАВЯЗКІ РАБОТНІКА

 1. Работнікі школы абавязаны:

28.1. у сваёй дзейнасці педагагічныя работнікі павінны кіравацца этычнымі Правіламі педагагічных работнікаў устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь:

28.1.1. рэалізоўваць дзяржаўную палітыку ў сферы адукацыі.

28.1.2. будаваць работу на выснове безумоўнай ўзаемнай павагі годнасці навучэнцаў, іх законных прадстаўнікоў, калег.

28.1.3. добрасумленна і якасна выконваць прафесійныя абавязкі. Пастаянна ўдасканальваць свой прафесіяналізм.

28.1.4. фарміраваць ў навучэнцаў духоўна-маральныя каштоўнасці, грамадзянскасць, патрыятызм, імкненне да здаровага ладу жыцця.

28.1.5. быць сумленным, шчырым, справядлівым і адкрытым для зносін.

28.1.6. праяўляць добразычлівасць, ветлівасць і тактоўнасць, пазбягаць канфліктаў ва ўзаемаадносінах.

28.1.7. у рамках заканадаўства захоўваць таямніцу асабіста даверанай інфармацыі.

28.1.9. спрыяць стварэнню пазітыўных узаемаадносін у калектыве навучэнцаў і педагагічным калектыве.

28.1.10. выконваць этычныя прынцыпы і нормы ў медыяпрасторы.

28.1.11. знешнім выглядам, паводзінамі, культурай зносін адпавядаць статусу педагагічнага работніка.

28.2 ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні, які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

павышаць свой прафесійны ўзровень, праходзіць атэстацыю;

прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод вучняў;

забяспечваць выкананне спецыяльных ўмоў, неабходных для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

праходзіць папярэдні (пры паступленні на працу) і перыядычныя (на працягу працоўнай дзейнасці) абавязковыя медыцынскія агляды ў парадку, які ўстанаўліваецца Міністэрствам аховы здароўя па ўзгадненні з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны.

28.3 выконваць працоўную дысцыпліну, добрасумленна выконваць абавязкі, ускладзеныя на іх Статутам школы, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, калектыўнай дамовай, службовымі інструкцыямі, пісьмовымі і вуснымі распараджэннямі наймальніка;

28.2 строга выконваць устаноўленую працягласць працоўнага часу;

28.3 выконваць устаноўленыя адпаведнымі ПВТР і інструкцыямі патрабаванні па ахове працы (тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і пажарнай бяспецы);

28.4 праводзіць навучанне навучэнцаў і выхаванцаў патрабаванням і правілах бяспекі, правілах паводзінаў;

28.5 аказваць садзейнічанне і супрацоўнічаць з наймальнікам у справе забеспячэння здаровых і бяспечных умоў працы, неадкладна паведамляць свайго непасрэднага кіраўніка ці іншую службовую асобу наймальніка аб няспраўнасці сродкаў навучання, абсталявання, інструмента, прыстасаванняў, наглядных дапаможнікаў, мэблі, санітарна-тэхнічных прылад, сродкаў аховы, аб пагаршэнні стану свайго здароўя;

28.6 неадкладна паведамляць наймальніку аб любой сітуацыі, якая пагражае жыццю або здароўю працуючых і навакольных, навучэнцаў (выхаванцаў), няшчасным выпадку, які адбыўся з работнікам і навучэнцам (выхаванцам);

28.7 уносіць прапановы па паляпшэнню ўмоў правядзення адукацыйнага працэсу, паведамляць наймальніку ўстановы адукацыі аб усіх недахопах адукацыйнага працэсу;

28.8 строга выконваць правілы прапускнога рэжыму ў школе і дзіцячым садзе;

28.9 атрымліваць дазвол у непасрэднага кіраўніка работ або ставіць яго ў вядомасць аб сваёй часовай адлучцы са свайго працоўнага месца для вырашэння службовых пытанняў за межамі ўстановы ці па іншых неадкладных прычынах;

28.10 беражліва адносіцца да маёмасці наймальніка, рацыянальна яе выкарыстоўваць;

28.11 храніць службовую тайну, камерцыйную тайну і не дапускаць выпадку разглашэння службовай інфармацыі альбо інфармацыі, якая з’яўляецца асобаснай; забяспечваць захаванне ўстаноўленых заканадаўствам і лакальнымі прававымі актамі патрабаванняў і парадку апрацоўкі і абароны персанальных дадзеных;

28.12 катэгарычна забаронена фамільярнасць, павышэнне тону, некарэктныя адносіны паміж членамі калектыву і іншымі ўдзельнікамі адукацыйнага працэсу;

28.13 адзначаць прыход і зыход з рабочага месца ў журнале ўліку рабочага часу;

28.14 не дапускаць карупцыйных парушэнняў, правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі.

28.15 выконваць дзелавы стыль адзення; настаўнікам прадмета “Фізічная культура і здароўе”, Гадзіна здароўя і спорту, грамадска-карыснай працы, кіраўнікам аб’яднанняў па інтарэсах спартыўнага напрамку неабходна знаходзіцца на ўроку ў спартыўнай форме і спартыўным абутку. Усе іншыя педагагічныя работнікі павінны знаходзіцца на рабочым месцы ў дзелавым стылі адзення. Для педагагічных работнікаў недапушчальны яркі макіяж, адкрытае адзенне падчас знаходжання ва ўстанове адукацыі. Татуіроўкі, калі яны маюцца, павінны быць па магчымасці  прыкрытымі адзеннем. Настаўніку неабходна памятаць, што ён з’яўляецца прыкладам для вучняў і выхаванцаў пачынаючы ад знешняга віду, размовы, асабістых якасцяў, заканчваючы інтэлігентным мірапоглядам на свет.

28.16 не карыстацца мабільнымі сродкамі связі падчас адукацыйнага працэсу (правядзення заняткаў, урокаў, мерапрыемстваў);

28.17 настаўнік абавязаны патрабаваць ад навучэнцаў выканання правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў (не дапускаць і не пакідаць без увагі прагулаў, спазненняў, выкарыстання мабільных тэлефонаў, музычных калонак і інш).

28.18 педагагічныя работнікі нясуць адказнасць за прымяненне антыпедагагічных мер уздзеяння на дзяцей.

 1. Педагагічныя работнікі ў адпаведнасці з актамі заканадаўства маюць права на:

абарону прафесійнага гонару і годнасці;

забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці;

творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных формаў і метадаў навучання і выхавання, навучальных выданняў і сродкаў навучання і выхавання;

доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў;

удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі;

удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;

удзел у кіраванні установай адукацыі;

павышэнне кваліфікацыі;

маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай, навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці ў сістэме адукацыі;

аб'яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя таварыствы, якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

атрыманне метадычнай літаратуры. Парадак, умовы і памер штомесячнай кампенсацыі выдаткаў на набыццё вучэбнай і метадычнай літаратуры педагагічным работнікам, пералік пасад педагагічных работнікаў, якім выплачваецца штомесячная кампенсацыя расходаў на набыццё вучэбнай і метадычнай літаратуры, вызначаюцца Міністэрствам адукацыі;

бясплатную перавозку да месца працы (да ўстаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй) і назад школьнымі аўтобусамі па маршруце іх руху ў выпадку адсутнасці аўтамабільных перавозак пасажыраў у рэгулярных зносінах транспартам агульнага карыстання, якія забяспечваюць прыбыццё педагагічнага работніка да пачатку яго працоўнага дня да месца працы і назад, і пры наяўнасці свабодных пасадачных месцаў у школьным аўтобусе.

 1. звяртацца ў камісію па разрашэнні кафліктаў інтарэсаў у выніку ўзнікнення такіх канфліктаў.

ІV. АБАВЯЗКІ НАЙМАЛЬНІКА

 1. У адпаведнасці з падпунктам 4.1. Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15.12.2014 № 5 “Аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацый” (далей – Дэкрэт № 5) кіраўнік арганізацыі пад сваю персанальную адказнасць абавязаны забяспечыць:

31.1 вытворча-тэхналагічную, выканальніцкую і працоўную дысцыпліну;

31.2 утрыманне вытворчых будынкаў (памяшканняў), абсталявання і прыстасаванняў у адпаведнасці з устаноўленымі патрабаваннямі;

31.3 належныя ўмовы працы работнікаў;

31.4 замацаванне ў службовых (рабочых) інструкцыях работнікаў з улікам спецыфікі іх працоўных функцый абавязкі па выкананні тэхналагічных рэгламентаў і нарматываў пры выкананні работ, аказанні паслуг, патрабаванняў вытворчага працэсу, а таксама па падтрыманні чысціні і парадку на тэрыторыі арганізацыі і непасрэдна на працоўным месцы работніка;

31.5 работніка работай у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, калектыўным і працоўным дамовамі;

31.6 выплачваць заработную плату ва ўстаноўленыя тэрміны, але не радзей двух разу ў месяц у тэрмін, абазначаны Калектыўным дагаворам школы;

31.7 здаровыя і бяспечныя ўмовы працы, выконваць устаноўленыя нормы і правілы па ахове працы, забяспечваць належнае тэхнічнае абсталяванне працоўных месцаў (пры адсутнасці ў нормах і правілах патрабаванняў, захаванне якіх пры вытворчасці работ неабходна для забеспячэння бяспечных умоў працы, наймальнік прымае меры для забеспячэння бяспечных умоў працы), выконваць нормы па ахове працы жанчын, моладзі і інвалідаў;

31.8 умовы для прыняцця неабходных мер па прафілактыцы вытворчага траўматызму, прафесійных і іншых захворванняў работнікаў, пастаянна кантраляваць веданне і выкананне патрабаванняў інструкцый па ахове працы (тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і пажарнай бяспецы),своечасова і правільна праводзіць расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці;

31.9 работнікаў у адпаведнасці з усталяванымі нормамі, спецыяльнай вопраткай, абуткам і іншымі сродкамі індывідуальнай абароны, арганізоўваць належнае захоўванне і догляд за гэтымі сродкамі;

31.10 распрацоўваць і зацвярджаць службовыя інструкцыі і іншыя лакальныя нарматыўныя акты, рэгламентуючыя функцыянальныя абавязкі работнікаў;

31.11 ствараць неабходныя ўмовы для сумяшчэння працы з навучаннем;

31.12 ажыццяўляць кантроль за выкананнем работнікамі ўстановы адукацыі ўскладзеных на іх абавязкаў, патрабаванняў Статута, калектыўнага дагавора, Правіл унутранага працоўнага распарадку;

31.13 забяспечваць удзел работнікаў у кіраванні ўстановай адукацыі, своечасова разглядаць крытычныя заўвагі работнікаў і паведамляць ім аб прынятых мерах;

 1. Кіраўнік арганізацыі мае права:

32.1 змяняць істотныя ўмовы працы работніка ў сувязі з абгрунтаванымі вытворчымі, арганізацыйнымі або эканамічнымі прычынамі, папярэдзіўшы аб гэтым пісьмова не пазней, чым за сем каляндарных дзён, калі іншы тэрмін не прадугледжаны калектыўным дагаворам (п. п. 3.2. Дэкрэт № 5);

32.2 скасоўваць працоўны дагавор (кантракт) з работнікам, якія дапусцілі парушэнне вытворча-тэхналагічнай, выканальніцкай або працоўнай дысцыпліны, што пацягнула прычыненне арганізацыі шкоды ў памеры, які перавышае тры налічаныя сярэднямесячныя заработныя платы работнікаў Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым азначанае дзеянне (бяздзейнасць) работніка прызнаецца грубым парушэннем працоўных абавязкаў, а звальненне па дадзенай падставе вырабляецца з адначасовым паведамленнем (у дзень звальнення) адпаведнага прафсаюза (п.п. 3.5. Дэкрэт № 5);

32.3 у адпаведнасці з пунктам 6 Дэкрэта № 5 працоўныя дагаворы (кантракты) да заканчэння тэрміну іх дзеяння могуць быць скасаваныя наймальнікам па наступных падставах, якія прызнаюцца дыскрэдытуючымі абставінамі звальнення (далей - дыскрэдытуюць абставіны):

32.3.1 невыкананне без паважных прычын працоўных абавязкаў работнікам, якія маюць неснятае (непагашанае) дысцыплінарнае спагнанне;

32.3.2 аднаразовае грубае парушэнне работнікам сваіх працоўных абавязкаў;

32.3.3 прагул (у тым ліку адсутнасць на працы больш трох гадзін на працягу працоўнага дня) без паважных прычын;

32.3.4 з'яўленне на працы ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення, а таксама распіццё спіртных напояў, ужыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных рэчываў у працоўны час або па месцы працы;

32.3.5 здзяйсненне па месцы працы крадзяжу маёмасці наймальніка, устаноўленага ўступіўшым у законную сілу прыгаворам суда або пастановай органа, у кампетэнцыю якога ўваходзіць накладанне адміністрацыйнага спагнання;

32.3.6 парушэнне патрабаванняў па ахове працы, якое пацягнула калецтва або смерць іншых работнікаў;

32.3.7 іншае грубае парушэнне работнікам працоўных абавязкаў, якое прызнаецца такім у адпаведнасці з гэтым Дэкрэтам № 5  і іншымі заканадаўчымі актамі;

32.3.8 уступленне ў законную сілу прысуду суда, якім работнік асуджаны да пакарання, якое выключае працяг працы, або судовай пастановы аб працаўладкаванні работніка, якая абавязана кампенсаваць расходы, затрачаныя дзяржавай на ўтрыманне дзяцей, якія знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні;

32.3.9 здзяйсненне вінаватых дзеянняў работнікам, які непасрэдна абслугоўвае грашовыя і матэрыяльныя каштоўнасці, калі гэтыя дзеянні з'яўляюцца падставай для страты даверу да яго з боку наймальніка;

32.3.10 здзяйсненне працаўніком, які выконвае выхаваўчыя функцыі, амаральнай правіны, несумяшчальнага з працягам дадзенай працы;

32.3.11 напрамак работніка па пастанове суда ў лячэбна-працоўны прафілакторый;

32.3.12 разгалашэнне камерцыйнай таямніцы работнікам, якія маюць да яе доступ;

32.3.13 прычыненне ў сувязі з выкананнем працоўных абавязкаў дзяржаве, юрыдычным і (або) фізічным асобам маёмаснай страты, устаноўленага ўступіўшым у законную сілу рашэннем суда;

32.3.14 утойванне кіраўніком арганізацыі фактаў парушэння работнікамі працоўных абавязкаў альбо непрыцягненне без уважлівых прычын вінаватых асоб да ўстаноўленай заканадаўствам адказнасці за такія парушэнні;

32.3.15 парушэнне кіраўніком арганізацыі без уважлівых прычын парадку і тэрмінаў выплаты заработнай платы і (або) дапамог;

32.3.16 неаднаразовае (два разы і больш на працягу шасці месяцаў) парушэнне ўстаноўленага заканадаўствам парадку разгляду зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама неправамерная адмова ў разглядзе зваротаў, якія адносяцца да кампетэнцыі адпаведнага дзяржаўнага органа зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб;

32.3.17 незаконнае прыцягненне да адказнасці грамадзян і юрыдычных асоб;

32.3.18 неаднаразовае (два разы і больш на працягу шасці месяцаў) прадстаўленне ва ўпаўнаважаныя органы няпоўных альбо недакладных звестак;

32.3.19 невыкананне, неналежнае або несвоечасовае выкананне службовай асобай выяўленай ва ўстаноўленай заканадаўствам форме патрабавання службовай асобы, якая ажыццяўляе дзяржаўны кантроль і (або) нагляд, прадпісанні органа дзяржаўнай бяспекі, прадстаўлення органа дзяржаўнай аховы альбо непрыняцце мер да ліквідацыі названых у іх парушэнняў;

32.3.20 парушэнне работнікам, якія з'яўляюцца дзяржаўнай службовай асобай, пісьмовага абавязацельства па выкананні абмежаванняў, прадугледжаных заканадаўствам аб барацьбе з карупцыяй;

32.3.21 невыкананне абмежаванняў, звязаных з дзяржаўнай службай;

32.3.22 грубае парушэнне дзяржаўным служачым службовых абавязкаў;

32.3.23 здзяйсненне правіны, несумяшчальнай са знаходжаннем на дзяржаўнай службе;

32.3.24 прадстаўленне дзяржаўным служачым заведама недакладных звестак, неабходных для заняцця дзяржаўнай пасады;

32.3.25 непрадстаўленне дзяржаўным служачым дэкларацыі аб даходах і маёмасці або наўмыснае ўнясенне ў дэкларацыю аб даходах і маёмасці няпоўных альбо недакладных звестак;

32.3.26 наяўнасць у дзяржаўнага служачага непагашанай або нязнятай судзімасці;

32.3.27 да звальнення работніка па дыскрэдытуючых абставінах наймальнік абавязаны правесці праверку дапушчаных ім парушэнняў, вынікі якой аформіць актам (службовай запіскай), а таксама запатрабаваць пісьмовае тлумачэнне работніка. Пры гэтым названыя акты (службовыя запіскі) і тлумачэнні падлягаюць захоўванню ў арганізацыі не менш за пяць гадоў (п.7 Дэкрэта № 5).

 1. Кіраўнік абавязаны:

33.1 уважліва ставіцца да патрэб і запытаў работнікаў; выконваць іншыя абавязацельствы, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных актаў, калектыўных і іншых дагавораў;

33.2 усталёўваць работнікам школы, па ўзгадненні з працоўным калектывам і прафсаюзным камітэтам, за кошт і ў межах сродкаў, накіраваных на аплату працы, памеры надбавак, даплат, прэміі і іншых выплат стымулюючага характару;

33.3 аб усіх сур’ёзных выпадках траўматызму і надзвычайных здарэннях дырэктар (яго намеснік) паведамляе ва ўпраўленне па адукацыі, спорту і турызму Пухавіцкага райвыканкама;

33.4 у выпадках, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам і калектыўным дагаворам, наймальнік ажыццяўляе свае абавязкі з удзелам або па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

V. ПРАЦОЎНЫ ЧАС І ЯГО ВЫКАРЫСТАННЕ

34. Працоўным часам лічыцца час, на працягу якога работнік выконвае або павінен выконваць свае працоўныя абавязкі пад кіраўніцтвам і кантролем наймальніка.

35.Устанавіць наступны рэжым работы ўстановы адукацыі:

35.1. Панядзелак-пятніца з 7.30 да 19.00

Субота-з 9.00 да 14.00

Выхадны дзень-нядзеля

Будынак установы адукацыі адчыняецца ў 730.

Дзіцячы сад працуе з 800 да 1830.

35.2. Вучэбныя заняткі праводзяцца ў першую змену і пачынаюцца ў 900. Заканчваюцца згодна зацверджанаму раскладу ўрокаў, факультатываў, аб’яднанняў па інтарэсах, работы спартыўнай залы.

35.3. Групы падоўжанага дня працуюць з 1200 да 18 У перыяд з 15 лістапада па 15 сакавіка пры жаданні бацькоў групы падоўжанага дня могуць працаваць з 1100 да 1700.

35.4. Любыя пазакласныя мерапрыемствы, акрамя выпускнога балю, не могуць заканчвацца пазней 22

35.5. У школе усталёўваецца шасцідзённы працоўны тыдзень з адным выхадным днём-нядзеля - для намеснікаў дырэктара, педагагічных работнікаў, бібліятэкара, педагога сацыяльнага, педагога-псіхолага, педагога-арганізатара, прыбіральшчыкаў службовых памяшканняў, рабочых па комплексным абслугоўванні будынкаў і збудаванняў, дворніка. Дапускаецца ўсталяванне “плаваючага” рабочага графіку па суботах з абавязковым дзяжурствам прадстаўнікоў адміністрацыі і абавязковым рабочым днём па суботах для намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце з захаваннем метадчынага дня для намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце на працягу тыдня.

35.6.Пяцідзённы працоўны тыдзень з выхаднымі субота і нядзеля ўстанаўліваецца для выхавацеляў, музычнага кіраўніка, памочнікаў выхавацеля, работнікаў харчаблоку, сакратара, інспектара па кадрах, лабаранта, касцеляншы.

35.7. Ва ўстанове адукацыі з панядзелка па пятніцу ўстанаўліваецца дзяжурства адміністрацыйных работнікаў, а таксама 1 дзень у тыдзень дзяжурства педагога-псіхолага альбо педагога сацыяльнага да 18:30 у сувязі з работай дашкольных груп.

35.8. Дзяжурныя тэхнічныя работнікі пачынаюць працу з 730. Дзяжурства заканчваецца ў 1900 і перадаецца вартаўніку. Графік дзяжурства тэхперсаналу складае намеснік дырэктара па гаспадарчай рабоце.

35.9. Дзяжурны настаўнік заступае на работу не пазней за 15 хвілін да пачатку ўрокаў, на перапынках сочыць за парадкам у школе. Дзяжурства настаўніка заканчваецца праз 10 хвілін пасля апошняга ўрока. Графік дзяжурства педагагічных работнікаў складае намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.

35.10.Дзяжурны настаўнік і дзяжурныя вучні носяць падчас дзяжурства апазнавальныя знакі-бэйджы.

35.11.У пачатку дзяжурства дзяжурны настаўнік правярае гатоўнасць вучняў да ўрокаў, звяртае ўвагу на іх знашні выгляд, правярае гатоўнасць вучэбных кабінетаў да ўрокаў.

35.12. Адзін раз у чвэрць праводзяцца генеральныя ўборкі кабінетаў і замацаваных школьных тэрыторыі. Замацаванне тэрыторый падчас правядзення суботнікаў, уборак кабінетаў ажыццяўляе намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце (арганізуюць і праводзяць уборку класныя кіраўнікі і вучні).

35.13. Класныя журналы знаходзяцца ў настаўніцкай. Настаўнік самастойна бярэ журнал на ўрок і своечасова вяртае яго на месца. Катэгарычна забаронена перадаваць класныя журналы вучням школы.

 1. Педагагічным работнікам, якія маюць нагрузку не больш за 1,0 стаўку (без уліку навучання дома), прадугледжваецца адзін свабодны ад заняткаў дзень у тыдзень для метадычнай работы і павышэння кваліфікацыі. Парадак прадастаўлення і выкарыстання вольнага дня ўстанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.
 2. Для забеспячэння высокага ўзроўню навучання і выхавання мэтазгодна, каб вучэбная нагрузка не перавышала колькасці гадзін, адпаведнага паўтары стаўцы.
 3. Маладыя спецыялісты забяспечваюцца вучэбнай нагрузкай не менш чым на поўную стаўку.
 4. Няпоўная вучэбная нагрузка педагагічным работнікам можа ўстанаўлівацца толькі з іх пісьмовай згоды.
 5. Дырэктар прыцягвае на грамадскіх пачатках педагагічных работнікаў да дзяжурства па ўстанове адукацыі.
 6. Прыцягненне да работы ў выходныя і святочныя дні асобных работнікаў дапускаецца ў выключных выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, калектыўным дагаворам толькі са згоды работніка.
 7. Прыцягненне да работы ў выходны або святочны дзень афармляецца загадам кіраўніка ўстановы адукацыі з указаннем падстаў для прыцягнення да работы ў такія дні з захаваннем гарантый, устаноўленых артыкуламі 263, 276, 287 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а таксама указаннем канкрэтнай кампенсацыі за работу ў выходны або святочны дзень (прадастаўленне па пагадненні бакоў іншага дня адпачынку або ўстанаўлення даплаты ў адпаведнасці з артыкулам 69 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).
 8. Час восеньскіх, зімовых і вясновых канікул, а таксама час летніх канікулаў, не супадальных з штогадовым адпачынкам работнікаў, з'яўляецца рабочым часам. У гэтыя перыяды яны прыцягваюцца да педагагічнай і арганізацыйнай работы ў межах часу, які не перавышае іх вучэбнай нагрузкі.

У летні канікулярны перыяд па ўзгадненні з прафкамам магчыма ўстанаўленне 5-дзённага тыдня для педагогаў пры абавязковым дзяжурстве адміністрацыі па суботах згодна графіку.

Графікі работы ў канікулярны перыяд складаюцца настаўнікамі, зацвярджаюцца дырэктарам і ўзгадняюцца з прафкамам.

 1. У канікулярны час вучэбна-дапаможны і абслугоўваючы персанал школы можа прыцягвацца да выканання гаспадарчых работ, якія не патрабуюць спецыяльных ведаў і ўменняў (дробны рамонт, работа на тэрыторыі школы і інш.) у межах устаноўленага ім працоўнага часу.
 2. Чарговасць прадастаўлення штогадовых адпачынкаў усталёўваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам і з улікам неабходнасці забеспячэння нармальнай работы ўстановы.
 3. Дырэктар мае права ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ўводзіць сумаваны ўлік працоўнага часу.Сумаваны ўлік працоўнага часу ўводзіцца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзам. Штотыднёвая працягласць працоўнага часу пры сумаваным уліку можа быць больш або менш устаноўленай нормы працягласці працоўнага часу ў тыдзень (артыкулы 112-114 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь). Пры гэтым штодзённая працягласць працоўнага часу не можа перавышаць 12 гадзін у сярэднім за ўліковы перыяд. Сума гадзін працоўнага часу па графіку работ (зменнасці) за уліковы перыяд не павінна перавышаць нормы гадзін за гэты перыяд, разлічанай ў адпаведнасці з артыкуламі Працоўнага кодэкса 112-117 Рэспубліка Беларусь.

Уліковым перыядам пры сумаваным уліку працоўнага часу прызнаецца перыяд, у межах якога павінна быць выкананая ў сярэднім устаноўленая для дадзенай катэгорыі работнікаў норма працягласці працоўнага часу ў тыдзень (артыкулы 112-114 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

Працягласць уліковага перыяду усталёўваецца дырэктарам і не можа перавышаць аднаго каляндарнага года. Уліковы перыяд можа вызначацца каляндарнымі перыядамі (месяц, квартал), іншымі перыядамі.

 1. Педагагічныя работнікі абавязаны прысутнічаць на ўсіх нарадах, сходах, педагагічных саветах.
 2. Педагагічныя работнікі, якія па тых ці іншых уважлівых прычынах не могуць праводзіць урокі або прысутнічаць на нарадах, абавязаны загадзя папярэдзіць пра гэта кіраўніка, адпаведнага намесніка, а у іх адсутнасць-дзяжурнага адміністратара. Сваю адсутнасць яны павінны пацвердзіць апраўдальным дакументам пры выхадзе на работу.
 3. Водпуск педагагічным работнікам установы адукацыі прадастаўляецца, як правіла, у летні канікулярны перыяд.
 4. Графік адпачынкаў складаецца на кожны каляндарны год не пазней 5 студзеня бягучага года і даводзіцца да ведама ўсіх работнікаў установы адукацыі.
 5. Адгулы за раней адпрацованы час выкарыстоўваюцца толькі падчас канікулярнага перыяду. У экстрэнных выпадках прадастаўленне адгулаў падчас вучэбнага перыяду магчыма на погляд адміністрацыі і пры магчымасці ажыццявіць замену адсутнічаючым настаўнікам.
 6. Прыцягненне педагагічных работнікаў да выканання работ па рамонце ўстановы адукацыі можа мець месца толькі з іх згоды.
 7. Вучэбная нагрузка педагагічным работнікам на новы навучальны год устанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам. Гэтая работа павінна быць завершана да заканчэння навучальнага года і сыходу педагагічных работнікаў у адпачынак.

Пры ўсталяванні нагрузкі ў педагагічных работнікаў, як правіла, павінна захоўвацца пераемнасць класаў( груп), а таксама гарантаваны законам мінімум вучэбнай нагрузкі.

 1. Рознагалоссі педагагічных работнікаў з дырэктарам па пытаннях устанаўлення вучэбнай нагрузкі разглядаюцца ў камісіі па працоўных спрэчках, прафсаюзным камітэце, судзе.
 2. Дырэктару забараняецца:

55.1 адцягваць педагагічных работнікаў у вучэбны час ад іх непасрэднай работы для выканання грамадскіх абавязкаў і правядзення мерапрыемстваў, не звязаных з адукацыйным працэсам (спартыўныя спаборніцтвы, заняткі мастацкай самадзейнасцю, турыстычныя паездкі і інш.);

55.2 праводзіць у рабочы час сходы, паседжанні, нарады па грамадскіх справах.

55.3 прысутнасць у класе (групе) падчас урока або заняткаў работнікаў школы або іншых асоб дапускаецца толькі з дазволу дырэктара або яго намесніка па вучэбнай рабоце і папярэдняга паведамлення педагагічнага работніка.

 1. Па дамоўленасці з наймальнікам работніку за работу ў звышурочны час можа прадастаўляцца адгул альбо стымулюючыя выплаты.
 2. Педагагічныя работнікі абавязаны знаёміцца з усімі аб’явамі, якія размешчаны на “дошцы аб’яў”, з раскладам урокаў, магчымымі заменамі урокаў .
 3. Дырэктар абавязаны арганізаваць улік яўкі на працу і сыходу з працы кожнага работніка ўстановы.
 4. Кіраўнік арганізацыі мае права неадкладна адхіляць работніка ад работы пры выяўленні дапушчаных ім парушэнняў вытворча-тэхналагічнай, выканальніцкай або працоўнай дысцыпліны, якія прывялі да шкоды або здольных пацягнуць прычыненне арганізацыі шкоды (п.п. 3.4. Дэкрэт)

VI. ЗААХВОЧВАННЕ ЗА ПОСПЕХІ Ў РАБОЦЕ

60. За абразцовае выкананне абавязкаў, поспехі ў навучанні і выхаванні дзяцей, працяглую i бездакорную работу, наватарства ў рабоце і іншыя дасягненні прымяняюцца наступныя заахвочвання:

аб'яву падзякі;

выдача прэміі;

ўзнагароджанне каштоўным падарункам;

занясенне на дошку гонару, у кнігу пашаны і інш.:,

іншыя прадугледжаныя Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку і (або) Калектыўным дагаворам.

 1. Парадак прымянення заахвочванняў вызначаецца ў калектыўным дагаворы.
 2. Заахвочвання аб'яўляюцца загадам дырэктара і даводзяцца да ведама работнікаў.

 загадам заахвочвання заносяцца ва ўстаноўленым парадку ў працоўную кніжку работніка.

 1. Заахвочвання работнікаў установы адукацыі вышэйстаячымі органамі кіравання адукацыяй вырабляецца на падставе прадстаўленняў, дырэктара школы і прафсаюзнага камітэта.
 2. За асаблівыя працоўныя заслугі работнікі ўстановы адукацыі прадстаўляюцца, ва ўстаноўленым заканадаўствам, парадку, да заахвочвання: ўзнагароджання ордэнамі, медалямі, Ганаровымі Граматамі, нагруднымі значкамі і да прысваення ганаровых званняў і звання лепшага работніка па дадзенай прафесіі.
 3. Пры прымяненні мер заахвочвання забяспечваецца спалучэнне матэрыяльнага і маральнага стымулявання работы.
 4. Кіраўнік арганізацыі мае права ўсталёўваць у адпаведнасці з заканадаўствам, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі, а таксама рашэннем уласніка маёмасці арганізацыі або ўпаўнаважанага iм органа работнікам, які не дапускае парушэнняў вытворча-тэхналагічнай, выканальніцкай і працоўнай дысцыпліны, дадатковыя выплаты стымулюючага характару без абмежавання іх памеру за кошт прыбытку, сродкаў ад дзейнасці, якая прыносіць даходы, якія застаюцца ў распараджэнні арганізацый пасля выплаты абавязковых плацяжоў у бюджэт (п.п. 3.1. Дэкрэта).

VII. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ПРАЦОЎНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

 1. Парушэнне працоўнай дысцыпліны, г.зн. невыкананне або неналежныя выканання па віне работніка працоўных абавязкаў, ускладзеных на яго, цягне за сабой прымяненне мер дысцыплінарнага або натуральнага ўздзеяння, а таксама ўжыванне іншых мер, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам.
 2. За парушэнне працоўнай дысцыпліны, дырэктар можа накладаць наступныя дысцыплінарныя спагнанні:

а) заўвага;

б) вымова;

в) звальненне.

г) поўнае альбо частковае пазбаўленне стымулюючых выплат на тэрмін да 12 месяцаў.

 1. Звальненне ў якасці дысцыплінарнага спагнання, можа быць прыменена за:

69.1 невыкананне без паважных прычын працоўных абавязкаў работнікам, які мае нязнятае (непагашанае) дысцыплінарнае спагнанне;

69.2  аднаразовае грубае парушэнне работнікам працоўных абавязкаў, якое прызнаецца такiм у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, у тым ліку: прагулу (у тым ліку адсутнасці на рабоце больш тры гадзіны на працягу працоўнага дня) без паважных прычын;

69.3 з'яўленне на рабоце ў стане алкагольнага, наркатычнага або таксічнага ап'янення, а таксама распівання спіртных напояў, ужывання наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных рэчываў у працоўны час або па месцы працы;

69.4. здзяйсненне па месцы работы крадзяжу маёмасці наймальніка, устаноўленага які ўступіў у законную сілу прысудам суда або пастановай органа, у кампетэнцыю якога ўваходзіць накладанне адміністрацыйнага спагнання;

69.5 парушэнні вытворча-тэхналагічнай, выканальніцкай або працоўнай дысцыпліны, якое прывяло да прычынення арганізацыі шкоды ў памеры, якi перавышае тры налічаныя сярэднемесячныя заработныя платы работнікаў Рэспублікі Беларусь; парушэнні патрабаванняў па ахове працы, што прывяло да калецтва або смерці іншых работнікаў;

69.6 прычыненне работнікам у сувязі з выкананнем працоўных абавязкаў дзяржаве, юрыдычным і (або) фізічным асобам маёмаснай шкоды, усталяванага рашэннем суда, які ўступіў у законную сілу;

69.7 неаднаразовага (два і больш разоў на працягу шасці месяцаў) парушэнні ўсталяванага заканадаўствам парадку разгляду зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама неправамернай адмовы ў разглядах, якія адносяцца да кампетэнцыі адпаведнага дзяржаўнага органа зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб;

69.8 незаконнага прыцягнення да адказнасці грамадзян і юрыдычных асоб;

69.9 неаднаразовага (два і больш разоў на працягу шасці месяцаў) прадстаўлення ва ўпаўнаважаныя органы няпоўных цi недакладных звестак;

69.10 аднаразовага грубага парушэння працоўных абавязкаў кіраўніком арганізацыі, яго намеснікамі, працоўных абавязкаў альбо не прыцягнення без паважных прычын вінаватых асоб да усталяванай заканадаўствам адказнасці за такія парушэнні;

69.11 парушэння кiраўнiком арганiзацыi без паважных прычын парадку і тэрмінаў выплаты заработнай платы i (або) дапамог;

69.12 парушэнні работнікам, якія з'яўляюцца дзяржаўным службовай асобай, пісьмовага абавязацельства па выкананню абмежаванняў, прадугледжаных заканадаўствам аб барацьбе з карупцыяй, здзяйснення правапарушэння, які стварае ўмовы для карупцыі, або карупцыйнага правапарушэння;

69.13 невыканання, неналежнага або несвоечасовага выканання службовай асобай выяўленага ва ўсталяванай заканадаўствам форме патрабавання службовай асобы, якая ажыццяўляе дзяржаўны кантроль (нагляд), прадпісанні органа дзяржаўнай бяспекі, прадстаўлення органа дзяржаўнай аховы альбо непрыняцця мер па ліквідацыі названых у іх парушэнняў;

69.14 Звальненне ў якасці меры дысцыплінарнага спагнання можа быць прыменена ў выпадках парушэння работнікам парадку збору, сістэматызацыі, захоўвання, змены, выкарыстання, абязлічвання, блакавання, распаўсюджвання, прадастаўлення, знішчэння персанальных дадзеных.

 1. Прагулам лічыцца адсутнасць работніка на працы больш за тры гадзіны на працягу працоўнага дня без паважных прычын.
 2. За прагул без паважлівай прычыны наймальнік мае права паменшыць работніку працягласць працоўнага адпачынку на колькасць дзён прагулу. Пры гэтым працягласць працоўнага водпуску не можа быць менш дваццаці чатырох каляндарных дзён.
 3. Да прымянення дысцыплінарнага спагнання ад работніка павінна быць запатрабавана пісьмовае тлумачэнне.

Адмова работніка даць тлумачэнне не можа служыць перашкодай для прымянення спагнання.

Адмова работніка ад дачы тлумачэнняў афармляецца актам з указаннем прысутных сведак.

 1. Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней за адзін месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіны, не лічачы часу хваробы работніка або (і) знаходжання яго ў адпачынку.

Дысцыплінарнае спагнанне не можа быць ўжыта пазней за шэсць месяцаў, а па выніках рэвізіі, праверкі, праведзенай кампетэнтнымі дзяржаўнымі органамі або арганізацыямі, -пазней двух гадоў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіны.

У названыя тэрміны не ўключаецца час вытворчасці па крымінальнай справе.

 1. За кожны дысцыплінарную правіну можа быць ўжыта толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

Да работнікаў, якія здзейснілі дысцыплінарны правіну, незалежна ад прымянення мер дысцыплінарнага спагнання могуць прымяняцца: пазбаўленне прэмій, стымулюючых выплат, змяненне часу прадастаўлення працоўнага водпуску і іншыя меры. Віды і парадак прымянення гэтых мер вызначаюцца, калектыўнай дамовай, іншымі нарматыўнымі прававымі актамі.

 1. Дысцыплінарнае спагнанне, прадугледжанае пунктам 3 часткі першай артыкула 198 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, прымяняецца з месяца, наступнага за месяцам выдання загаду (распараджэння, пастановы, рашэнні, пратакола) аб дысцыплінарным спагнанні.

Загад (распараджэнне, пастанова, рашэнне, пратакол) аб дысцыплінарным спагнанні з указаннем матываў аб'яўляецца работніку пад роспіс у пяцідзённы тэрмін з дня выдання, не лічачы часу хваробы работніка або сыходу за хворым членам сям'і, пацверджаных лістком непрацаздольнасці або даведкай аб часовай непрацаздольнасці, знаходжання работніка ў адпачынку, знаходжання на ваенных або спецыяльных зборах.

Работнік, не азнаямлены ў тэрмін, устаноўлены часткай другой гэтага пункта, з загадам (распараджэннем, пастановай, рашэннем, пратаколам) аб дысцыплінарным спагнанні, лічыцца не маючым дысцыплінарнага спагнання.

Адмова работніка ад азнаямлення з загадам (распараджэннем, пастановай, рашэннем, пратаколам) аб дысцыплінарным спагнанні афармляецца актам з указаннем прысутных пры гэтым сведак.

 1. Калі на працягу года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання работнік не будзе падвергнуты новаму дысцыплінарнаму спагнанню, ён лічыцца не падвяргаецца дысцыплінарнаму спагнанню. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне пагашаецца аўтаматычна без выдання загаду (распараджэння), пастановы, рашэнні, пратаколу.

Дысцыплінарнае спагнанне можа быць знята органам (кіраўніком), які прымянiў спагнанне, датэрмінова, пакуль пройдзе год па ўласнай ініцыятыве, па хадайніцтве непасрэднага кіраўніка, прафсаюза ці іншага прадстаўнічага органа (прадстаўніка) работнікаў, а таксама па просьбе работніка

Датэрміновае зняцце дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам (распараджэннем), пастановай, рашэннем, пратаколам.

 1. Дадзеныя Правілы ўступаюць у дзеянне з 05.09.2022 года.

 

 

УЗГОДНЕНА

Пратакол ПК

02.09.2022 № 2

Старшыня прафкама

С.М.Пухцеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть